Over ons

Wij zijn Jenne en Evelien Hummel. Onze oorsprong ligt in de  traditionele kerk.Zo’n tien jaar geleden kwamen we tot levend geloof doordat we opnieuw de bijbel lazen en de Heilige Geest ons vele nieuwe openbaringen gaf. Een mooi voorbeeld daarvan is de waterdoop. Daarna volgde een weg van ontdekken in Gods woord en kwamen daar steeds meer nieuwe waarheden uit voor ons.

Uiteindelijk kregen we steeds meer behoefte om dat te delen met andere mensen en begonnen we met onderwijsavonden bij ons thuis. In die periode heeft God ons veel geleerd. Een belangrijke les is om trouw te zijn in het kleine wat God je toevertrouwd heeft.

Na jaren onderwijs te hebben gegeven, riep God ons begin 2021 om een gemeente te starten. Daarbij noemde Hij duidelijk dat we geroepen zijn voor de gebrokenen van hart. ( Jes.61`:1-3) Waaronder ook Wet versus Genade  (Rom 8:`15) is een belangrijk fundament in onze bediening.   

Onze Visie:

*Ons geloof is gebaseerd op het offer van Jezus Christus. Daarom vieren we elke zondag het avondmaal.

*Gods Woord is onze hoogste autoriteit.

*Een volledige wedergeboorte bestaat uit bekering op basis van geloof,  gevolgd door onderdompeling en vervulling met de Heilige Geest.

Deze drie zijn met elkaar verbonden en kunnen dus ook niet los van elkaar worden gezien.

2Kor. 5:17

*Vanuit deze nieuwe positie zijn we geroepen om te regeren en te heersen.

Gen. 1:26

*Onze gemeente heeft een roeping om het gebrokene tot herstel te brengen. Van as naar sieraad.

Jes. 61:1-3

*Een gemeente waar mensen zichzelf kunnen zijn, zoals God ze bedoeld heeft,  om van daaruit te kunnen gaan wandelen in de bestemming die op hun leven ligt.

*Een gemeente die als een familie wil zijn voor elkaar. Waar we een veilige plaats willen creëren.

*We willen samen met jou, de kwaliteiten die God in je leven heeft gelegd, ontdekken.  Zodat je in je bestemming kan wandelen.

*We geloven in de vijfvoudige bediening.

Ef. 4:11-13

*We geloven in een financieel gezonde gemeente om vervolgens weer tot zegen te kunnen zijn.

*We geloven in de algemene opdracht die Jezus ons heeft gegeven. We vertellen het goede nieuws en doen wat Jezus deed.

Mark. 16:15-20

*We zijn gerechtvaardigd voor God door Jezus.

Rom. 5:1

*Zijn genade is ten alle tijde groter dan onze zonde.

*We geloven dat we Zijn geliefde kinderen zijn en dat God ons ziet door Zijn Zoon. Smetteloos en zonder zonde.

Kol. 2:10

*We willen een gemeente zijn waar de Heilige Geest de ruimte krijgt,  maar wel binnen een bepaalde orde.

*We willen op een excellente manier het koninkrijk van God laten zien ; De hemel op aarde.

We geloven in een gemeente die commitment maakt in geloof, tijd en financiën.

*We willen een gemeente zijn die naar buiten toe gericht is. Een gemeente midden in de samenleving.

Math. 5:13-16